My Questions

Q: De dónde viene cz

Asked by elias on 2022-09-18 02:59:21

BG352153461 Wysyłany ze składu w Republice Czeskiej.

2022-09-25 14:48:40 Helpful (1)
Answers (1)

Q: It's for 220 W current.

Asked by elias on 2019-04-20 07:51:47

Kahikatea The output voltage is 3.2V-3.4V.

2019-05-06 02:21:37 Helpful (0)
Answers (1)