All Messages

Q: De dónde viene cz

Asked by elias on 2022-09-18 02:59:21

BG352153461 Wysyłany ze składu w Republice Czeskiej.

2022-09-25 02:48:40 Helpful (1)
Submit
Answers (1)

BG352153461 Sprężyna jest po to aby łatwo usunąć zbędną resztkę po wykonaniu otworu. Powinna być podczas wszystkich aplikacji wiertniczych.

2022-06-29 06:41:13 Helpful (2)
Submit
Answers (5)