All Messages

Koňo 2021-01-18 19:00:41
SK - Produkt dorazil v poriadku a bez problémov, veľmi rýchlo z CZ skladu. Bol dobre zabalený v pevnej kartónovej krabici, takže žiadne poškodenie. Vysávač vyzerá veľmi pekne a je vyrobený z kvalitných materiálov. Je trošku ťažší, ale myslím že na to si bezproblémov zvyknem. Vysáva veľmi dobre, má silný ťah. Na podlahy rôzneho typu ako dlažba, plávajúce podlahy a vinyl stačí použiť najslabší výkon, úplne to stačí, lebo hlavným prvkom ktorý sa stará o dobré vysávanie je rotujúca hlavica. A tá je nad očakávania dobrá. Pro verzia obsahuje hlavicu na všetky druhy podláh a ešte je vybavená patentom na strihanie vlasov ktorý zabraňuje namotávaniu... Na koberce odporúčam použiť už druhý rýchlostný stupeň, bol som veľmi prekvapený koľko nečistôt dokázal tento vysávač vytiahnuť z jedného koberca. Ja som spokojný, za dobrú cenu som dostal veľmi dobrý produkt. Odporúčam. Ďakujem Banggood. ENG - The product arrived in order and without problems, very quickly from the CZ warehouse. It was well packed in a sturdy cardboard box so no damage. The vacuum cleaner looks very nice and is made of quality materials. It's a little harder, but I think I'll get used to it without any problems. It vacuums very well, has a strong pull. For floors of various types such as tiles, floating floors and vinyl, it is enough to use the weakest performance, it is quite enough, because the main element that ensures good vacuuming is the rotating head. And she is better than expected. The Pro version includes a head for all types of floors and is also equipped with a patent for a haircut that prevents winding ... I recommend using the second gear on the carpet, I was very surprised at how much dirt this vacuum cleaner was able to pull out of one carpet. I am satisfied, for a good price I got a very good product. I recommend. Thank you Banggood.
0
Recommendations
Comments (0)

Q: What is the difference with ID 1450083

Asked by san3 on 2021-01-06 04:41:27

Koňo Global = Mi Home - EU server International = Mi Home - EU and China server

2021-01-09 07:18:53 Helpful (0)
Submit
Answers (1)