All Messages

Q: Does this unit have an FM radio? What can be its real weight?

Asked by Arpiel on 2020-12-30 03:52:36

Frantisek Skala Nepoužitelné - každá protější stanice si stěžuje na moji velmi sĺabé modulace !!! na všech kanálech a kmitočtech VHF , UHF . SIGNÁL JE SILNÝ .

2021-01-02 06:13:15 Helpful (0)
Submit
Answers (1)