Ship to United Kingdom , USD
Top Positive Review for %s on Banggood, Shop best %s with lowest price on Banggood. Browse most helpful positive review for %s before you buy., rc toys, fun sports, fashion, popular electronics
Frantisek1 09/03/2019
Sú rôzne údaje o kapacite - ale vždy menej ako 4000 mAh! Moje meranie: Napätie najprv 3,88V po nabíjaní 4,18 za čas ~2:40h (LiitoKala Lii202), 2 batérie ~ 2000mAh. Ďalšie 2 batérie: 3,8V/4,19V 2:14h; ~1500m3.88V/4.18V ~ 2:40h, 2 batteries ~ 2000mAh. Na začiatku >50%? nabité. Po cykloch sú presnejšie výsledky. Actual capacity - but always less 4000. Next 2 batteries: 3,8V / 4,19V 2: 14h; ~ 1500mAh. At the beginning> 50%? charged. After several cycles, results are more accurate.
2
Comments
Submit
Satisfaction Survey

Download APP to get an exclusive 10% off coupon